1. AUTOR DJELA :VLATKO ŠARIĆ
  2. NASLOV DJELA: ROGAN
  3. ZAIGRAO S LEPTIROM I IZGUBIO MAJKU ALI JU JE PRONASAO.
  4. LIKOVI: MAJKA DIVOKOZA, ROGAN,LOVAC,LOVOČUVAR FRANCE I LOVO ČUVAR STANE
  5. KARAKTERIZACIJA LIKOVA:O JE
1986.GODINE