Sunčana Škrinjarić - Plesna haljina žutog maslačka