Roald Dahl: Charlie i tvornica čokolade
Roden je 1913.g u Walesu. Dahl je napisao mnoštvo knjiga za djecu.