likovi:davorko-mudar,pobožan,osjećajan
kagan-zao,okrutan
vrijeme radnje-625.g.
mjestov asapocdčljik