Miron i Melita dolaze kod Liptusa na par dana.U tijeku je velika akcija prehranjivanja životinja u Kopovačkom ritu.