Đuro Sudeta: Mor predgovor:razmisljati o sudetinu stvaranju znaci misliti o smrti,o djetinjstvu i o prirodi